מקום מנוחתו

בית העלמין ירקון גוש 11 אזור 7 שורה 17 מקום 29

אנדרטה בבית ספר שמעון בן צבי